Tag Archive: wzrost znaczenia roli NATO w regionie Azji i Pacyfiku

Wzrost znaczenia roli NATO w regionie Azji i Pacyfiku

Ataki terrorystyczne z 11 września 2001 r. spowodowały zwiększenie zainteresowania NATO problemami bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfiku, szczególnie zaś w rejonie Azji Środkowej. Obecność NATO oraz wpływ tej organizacji na bezpieczeństwo militarne uległy znacznemu wzmocnieniu po przejęciu przez nią…
Read more