Tag Archive: wykorzystanie siły

Sztuka dyplomacji

Tradycyjna dyplomacja polega na tym, że państwa starają się wpłynąć na zachowania innych państw, podejmując konkretne działania lub powstrzymując się od działań albo prowadząc dyplomację publiczną. Posługując się dyplomacją w celu wykorzystania siły, dane państwo może: Wyrazić wobec innego kraju…
Read more