Tag Archive: Wspólny Rynek Ameryki Środkowej

Organizacje gospodarcze krajów Ameryki Łacińskiej i regionu Karaibów

Stowarzyszenie Integracji Ameryki Łacińskiej (Latin American Intégration Association ? LAIA) Stowarzyszenie Integracji Ameryki Łacińskiej zostało utworzone w 1980 r. LAIA zastąpiło działające od 1960 r. Latynoamerykańskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu (LAFTA). Deklarowanym celem obydwu organizacji była współpraca gospodarcza, koordynacja planów rozwoju…
Read more