Tag Archive: Upadłość przedsiębiorstwa

Upadłość

Upadłość to procedura wszczynana w razie niewypłacalności dłużnika, polegająca przede wszystkim na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich jego wierzycieli. Upadłość jest egzekucją uniwersalną prowadzona na rzecz wszystkich wierzycieli dłużnika, ze wszystkich składników jego majątku jednocześnie. Tym właśnie upadłość różni się…
Read more