Tag Archive: Ubóstwo

Ubóstwo, wykluczenie i marginalizacja w perspektywie globalnej

Przed trzecią falą globalizacji dopiero co opisane zjawiska zachodziły w zasadzie w obrębie państwa narodowego. Globalizacja natomiast, tworząc nowe wartości, doprowadziła jednocześnie do kształtowania się nierówności społecznych, a w konsekwencji także do marginalizacji społecznej i wykluczenia. Obecnie na problemy związane…
Read more