Tag Archive: Sekretariat Generalny

Interpol – Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych

Genezy zinstytucjonalizowanej międzynarodowej współpracy policyjnej upatrywać należy w zorganizowanej w kwietniu 1914 r. przez księcia Alberta I w Monako konferencji (Międzynarodowy Kongres Policji Kryminalnej). Uczestniczyli w niej prawnicy i policjanci z 14 państw i terytoriów. Zadecydowano tam o utworzeniu organizacji…
Read more