Archiwa tagu: religia

Religia

Religia jest stosunkowo dawnym składnikiem kultury homo sapiens i tym samym dawną instytucją społeczną, pojawiła się bowiem w życiu społeczności ludzkich około czterdziestu-pięćdziesięciu tysięcy lat temu. Wcześniej przez setki tysięcy lat ewolucji biologicznej i cywilizacyjnej przodkowie współczesnego człowieka, walcząc o przetrwanie i zmagając się z wszechmocną i groźną naturą, obywali się bez tej instytucji społecznej.… Dowiedz się więcej »

Chrześcijaństwo w zachodnioeuropejskim kręgu cywilizacyjnym w XIV – XV wieku

Głęboki kryzys, który tak bardzo dotknął świat zachodniego chrześcijaństwa w XIV-XV wieku, miał oczywiście swe reperkusje na wszystkich odcinkach życia religijnego i kościelnego. Optymistyczna wizja scholastyczno-gotycka rozwijającego się tak niebywale wieku XIII uległa załamaniu, na każdym kroku rodziły się wątpliwości, znaki zapytania, nieufność. Na uniwersytetach, w środowiskach uczonych elit, w kręgach elit duchownych świeckich i… Dowiedz się więcej »

Religia Germanów

Germanowie to grupa dawnych plemion indoeuropejskich, których obecność została potwierdzona w Europie Północnej około 600 r. p.n.e. dzięki badaniom archeologicznym. Ich sąsiadami byli wówczas Lapończycy i Finowie na północy, Bałtowie i irańskie plemiona Scytów i Sarmatów na wschodzie, Galowie na południu. W czasach rzymskich podbojów (I wiek p.n.e.) zajmowali się oni hodowlą bydła, rolnictwem i… Dowiedz się więcej »

Religie rzymskie

Religie rzymskie – systemy wierzeń i praktyk kultowych, które znalazły się w ramach Imperium Romanum. Uprawiane były przez ludzi, których nazywamy Rzymianami nie z powodu etnicznej proweniencji, a tym mniej z racji zamieszkiwania w Rzymie, lecz dlatego, iż żyli w ramach Imperium. Rzym z civitas (polis) przerodził się w rozległe państwo przestrzenne, obejmujące sobą basen… Dowiedz się więcej »

Religia Kanaani

Przez tysiące lat ludy zamieszkujące równiny Syrii i Arabii odbywały nieustanne migracje. Przed 3000 r.p.n.e., w okresie zwanym Epoką Wczesnego Brązu, pojawiła się w Palestynie ludność mówiąca językiem semickim. Około 2200 r.p.n.e. najazdy Amorytów pociągnęły za sobą nowe przemiany struktur społeczno-kulturowych; sytuacja powtórzy się z chwilą nadejścia Izraelitów u schyłku drugiego tysiąclecia. Na wybrzeżu Morza… Dowiedz się więcej »

Profetyzm judaistyczny

Profetyzm judaistyczny (gr. prophetes, łac. propheta – mówiący w czyimś imieniu) – 1) zjawisko występowania w historii religii izraelskiej ludzi nazywanych prorokami (hebr. roe, hoże, nabi), świadomych, że zostali wybrani i upełnomocnieni wyłącznie przez Jahwe; 2) postawa w judaizmie sprowadzająca się do wiary, iż niektórzy ludzie są powołani przez Jahwe do obwieszczania jego woli. Profetyzm… Dowiedz się więcej »

Religie Australii

Na północy kontynentu australijskiego, w Ziemi Arnhema, oraz w jego części środkowej, religie rdzennych mieszkańców oparły się akulturacji. Przejawiają one wiele wspólnych cech. Aborygeni znają boga stwórcę, który wycofał się w odległe wyżyny niebios, gdzie ludzie nie mogą do niego dotrzeć. Opuszcza swe tajemnicze przestworza jedynie po to, by uobecnić się podczas najbardziej tajnych inicjacji.… Dowiedz się więcej »

Religia Etruska

Problem określenia religii Etrusków, tak jak i wiele innych zagadnień etruskiej kultury, pozostaje w związku z pytaniem o pochodzenie tego ludu. Kwestia etnogenezy wywoływała i nadał wywołuje gwałtowną dyskusję w literaturze przedmiotu. Do ważnego postępu w dyskusji przyczyniła się koncepcja, w myśl której zagadnienie etnogenezy Etrusków należy oddzielić od kwestii pochodzenia kultury tego ludu, bądź… Dowiedz się więcej »