Archiwa tagu: Reifikacja

Alienacja

Alienacja (łac. alienus, alienum – obcy, cudzy) to poczucie odizolowania od danej społeczności, nieutożsamianie się ze społecznością lokalną i ponadlokalną, utrata tożsamości jednostki charakterystyczna dla dużych ośrodków miejskich w społeczeństwach przemysłowych i poprzemysłowych (postindustrialnych) oraz dla sytuacji migracji zarobkowej. Termin „alienacja” został wprowadzony przez Hegla. Po raz pierwszy użyty został do krytyki burżuazji przez Mojżesza… Dowiedz się więcej »