Tag Archive: Prawo wyborcze

Czynne prawo wyborcze

Czynne prawo wyborcze to prawo przysługujące obywatelom, które zapewnia im możliwość udziału w głosowaniu i oddania głosu na swojego kandydata do organów przedstawicielskich państwa, do organów samorządu terytorialnego bądź w referendum. W Polsce czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom polskim,…
Read more