Tag Archive: Postawa w stosunki do czegoś

Behawioralny komponent postawy

Behawioralny komponent postawy to mniej lub bardziej jednorodny zespół dyspozycji do określonego zachowania się wobec przedmiotu postawy. Postawy o wyraźnie skrystalizowanym komponencie behawioralnym, to postawy wobec przedmiotów i sytuacji, związanych z naszym codziennym doświadczeniem w ten sposób, iż stan rzeczy,…
Read more