Archiwa tagu: polityka

Polityka Protekcjonizmu

Polityka protekcjonizmu w międzynarodowych stosunkach gospodarczych polega na wykorzystywaniu przez państwo środków i narzędzi zagranicznej polityki ekonomicznej, w tym także polityki makroekonomicznej, do osiągnięcia celów tej polityki. Protekcjonizm w handlu zagranicznym jest pochodną polityki interwencjonizmu państwowego w gospodarce. Zwolennicy interwencjonizmu państwowego uważają, iż założenia klasycznej teorii wolnego rynku i handlu (w tym zwłaszcza: istnienie doskonałej… Czytaj dalej »

Nacjonalizm jako ruch polityczny

Nacjonalizm jako ruch polityczny (national movement) polega na organizowaniu zgromadzeń odnoszących się do narodowych symboli, publikowaniu tekstów ośmieszających albo poniżających inne narody czy na walce zmierzającej do stworzenia suwerennego państwa narodowego (Smith, 1991). Ruch nacjonalistyczny podkreśla także jedność i unikatowość własnego narodu, domaga się zmiany granic państwowych w celu połączenia z tymi, którzy mówią wspólnym… Czytaj dalej »

Przywództwo polityczne – cechy charakterystyczne

Sformułowania ?przewodzić komuś”, ?być przywódcą” oznaczają, iż pewna osoba w sposób względnie trwały i przewidywalny wywiera wpływ na innych ludzi tworzących grupę lub tłum (Katz, 1973; por. też np. Le Bon, 1986). Tym samym przywództwo nie jest zjawiskiem izolowanym; bez osób poddających się wpływowi przywódcy zjawisko przewodzenia nie istnieje. Możliwość wywierania wpływu na innych ludzi… Czytaj dalej »

Podstawy myślenia politycznego

Myślenie polityczne (jak wszelkie inne jego formy) może się dokonywać dzięki posiadaniu odpowiednio rozbudowanego systemu wiedzy. Wiedza to zapisany w umyśle system pojęć odnoszących się do faktów (wiedza deklaratywna), sposobów działania (wiedza proceduralna) i norm (wiedza normatywna). Mogą to być pojęcia o różnym stopniu abstrakcyjności (konkretności), a także mogą one być w różny sposób ze… Czytaj dalej »