Tag Archive: pojęcie polityki zagranicznej

Pojęcie, istota i specyfika polityki zagranicznej państwa

Polityka zagraniczna należy do zewnętrznego kręgu działania państwa, niezbędnego do jego istnienia i rozwoju. Do przeszłości należy pogląd o atrakcyjności izolacjonizmu, zakładającego minimalizację jego udziału w stosunkach międzynarodowych. Zadecydowało o tym wiele powodów. Za najważniejsze uznać należy silną współzależność ze…
Read more