Tag Archive: Pigmeje z tropikalnych lasów

Religie Afryki

W Afryce człowiek narodził się co najmniej pięć milionów lat temu. Dzisiaj kontynent zamieszkuje wiele ludów, mówiących ponad 800 językami (z których 730 jest sklasyfikowanych). Mieszkańców Afryki rozróżniano między sobą na podstawie ?ras” i ?stref kulturowych”, ale od dwudziestu pięciu…
Read more