Tag Archive: ogólne założenia światopoglądowe

Podstawy myślenia politycznego

Myślenie polityczne (jak wszelkie inne jego formy) może się dokonywać dzięki posiadaniu odpowiednio rozbudowanego systemu wiedzy. Wiedza to zapisany w umyśle system pojęć odnoszących się do faktów (wiedza deklaratywna), sposobów działania (wiedza proceduralna) i norm (wiedza normatywna). Mogą to być…
Read more