Tag Archive: Nerwica

Neurastenia

Neurastenia to najczęstsza postać nerwicy objawiająca się zwiększoną pobudliwością i szybkim wyczerpywaniem się układu nerwowego; niepokojem, niemożnością skupienia uwagi, drażliwością, bólami w okolicy serca, kołataniem serca, bólami głowy, zaburzeniami jelitowymi, osłabieniem czynności płciowych. Rozróżnia się następujące typy neurastenii: neurastenia asteniczna:…
Read more

Nerwica konwersyjna

Nerwica konwersyjna (nerwica histeryczna, czasem diagnozowana też jako histeria) to nazwa jednostki chorobowej o niejednolitej w skali światowej definicji z powodu niejednolitych standardów diagnozowania, odejścia od jednostronnego definiowania nerwic oraz zmniejszającej się rzeczywistej dokładności diagnozy w tej dziedzinie. Określenia: histeryczny,…
Read more

Nerwica eklezjogenna

Nerwica eklezjogenna jest zaburzeniem psychicznym o etiologii związanej z dogmatyką i nauczaniem religijnym, przeważnie objawiającym się występowaniem stanów lękowych. Najczęściej występuje w religiach, których rytuały i zasady mocno ingerują w życie osobiste wyznawców. Często związana jest z konfliktem między nakazami…
Read more