Tag Archive: Heroinizm uzależnienie

Heroinizm

Heroinizm jest uzależnieniem od zażywania diacetylomorfiny C21H23NO (heroiny, opioidu: półsyntetycznej pochodnej morfiny). Heroinizm jest jedną z najcięższych kompulsji narkotycznych. Można go podzielić na uzależnienie fizyczne oraz psychiczne. Uzależnienie fizyczne charakteryzują tzw. objawy abstynencyjne ? nudności, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni, biegunka….
Read more