Tag Archive: gospodarstwo krajowe

Główne podmioty gospodarki światowej

Gdyby bardzo szeroko pojmować termin ?gospodarka światowa”, można by dojść do wniosku, że każdy podmiot gospodarczy, nawet najmniejszy, jest elementem składowym gospodarki światowej, podobnie jak komórka jest elementem organizmu ludzkiego. To prawda, nas jednak ów najniższy szczebel nie będzie interesował….
Read more