Tag Archive: Gospodarka centralnie planowana

Gospodarka centralnie planowana

Gospodarka centralnie planowana (gospodarka planowa, system nakazowo-rozdzielczy) opiera się na założeniach planów kilkuletnich, określających najważniejsze cele rozwoju państwa. Ten typ organizacji gospodarki jest stosowany w okresie wojny; stosowany był też w większości państw o ustrojach socjalistycznych, a ich tworzenie i…
Read more