Tag Archive: funkcja regulacyjna

Funkcje instytucji międzynarodowych

Instytucje międzynarodowe wywierają wpływ na procesy funkcjonowania i rozwoju stosunków międzynarodowych, wywołując w nich określone skutki. Można wydzielić trzy rodzaje takich funkcji: regulacyjną, stabilizacyjną oraz funkcję legitymizacyjną. Funkcja regulacyjna Funkcja regulacyjna polega na stwarzaniu, określaniu i wskazywaniu ram organizacyjnych oraz…
Read more