Tag Archive: dynastia Burbonów w Hiszpanii

Filip V – Hiszpania pod panowaniem Burbonów (1700-1746)

Mocarstwo, jeszcze na początku XVII w. zajmujące pierwsze miejsce w Europie, w XVIII w. wyczerpało się i zubożało w zadziwiający sposób. Tak frapująca historyków hiszpańska „dekadencja” bywa wprawdzie może niekiedy zbyt generalizowana. Iberyjska monarchia składała się z różnych krajów. Inna…
Read more