Tag Archive: dewaluacja

Polityka kursu walutowego

Dewaluacja, rewaluacja, deprecjacja, aprecjacja Kurs walutowy jest narzędziem polityki makroekonomicznej umożliwiającym państwu oddziaływanie zarówno na stosunki gospodarcze z zagranicą, jak i na gospodarkę krajową. Za pomocą kursu walutowego państwo może przede wszystkim zapewnić równowagę bilansu płatniczego. Zmiana kursu walutowego jako…
Read more