Tag Archive: Cynthia Enloe

Osoby prywatne w stosunkach międzynarodowych

Podobnie jak przywódcy zajmujący formalne stanowiska i posiadający znaczne możliwości nie tylko uczestnictwa, ale i kształtowania stosunków międzynarodowych, także osoby prywatne mogą odgrywać i odgrywają w tym procesie kluczowe role. Takie niepełniące żadnej oficjalnej roli osoby mogą dzięki zbiegowi okoliczności,…
Read more