Tag Archive: Budżet

Budżet marketingowy

Budżet marketingowy to pula środków wydzielona w przedsiębiorstwie dla celów dynamizacji sprzedaży swoich produktów na rynku. Wydatki marketingowe, podobnie jak większość kosztów, oznaczają zrealizowanie pewnej inwestycji, powodującej określony efekt. Bezpośrednim celem tworzenia i wydatkowania budżetów marketingowych może być przede wszystkim…
Read more