Tag Archive: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego w Polsce

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego (BBN) to polski urząd państwowy, realizujący powierzone przez Prezydenta RP zadania w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Biuro jest merytoryczno-organizacyjnym zapleczem (funkcja sekretariatu) Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego utworzone zostało na podstawie art. 11 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, której…
Read more