Tag Archive: Biologia ewolucyjna historia

Biologia ewolucyjna

Biologia ewolucyjna to dział biologii zajmujący się badaniem pochodzenia gatunków od wspólnych przodków, ich zmianami i różnicowaniem się w czasie. Stara się wyjaśnić przystosowania organizmów do środowiska oraz przyczyny ich zróżnicowania. Jest dziedziną interdyscyplinarną ? łączy niektóre aspekty takich działów…
Read more