Archiwa tagu: Bigamia w Polsce

Bigamia w świetle polskiego prawa

Bigamia to pozostawanie w związku małżeńskim z dwiema osobami. W Polsce jest to czyn zabroniony, stypizowany w art. 206 Kodeksu karnego: karalne jest zawieranie małżeństwa pomimo pozostawania w związku małżeńskim, przy czym przez małżeństwo rozumie się małżeństwo prawa cywilnego, a nie małżeństwo wyznaniowe. Jeżeli druga osoba ma świadomość, że zawiera związek małżeński z osobą niebędącą… Dowiedz się więcej »