Tag Archive: Attaché wojskowy

Attaché

Attaché to najniższy stopień członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. Wyjątkiem jest attache wojskowy, który – zachowując tradycyjną nazwę – posiada wysoką rangę dyplomatyczną. Wobec konieczności zmian w stosunkach międzynarodowych w XX w. zaczęto nominować do pracy w…
Read more