Tag Archive: Asocjacja

Asocjacja

Asocjacja to proces skojarzenia co najmniej dwóch zjawisk psychicznych tak, by pojawienie się jednego z nich spowodowało tendencję do występowania pozostałych (np. światło zielone mówi nam o wolnej drodze). Na zjawisko powstawania skojarzeń już w starożytności zwrócił uwagę Platon. Arystoteles…
Read more