Tag Archive: Anaksymander odkrycia

Anaksymander

Anaksymander z Miletu (ok. 610-546 p.n.e.) był jednym z pierwszych filozofów greckich, prawdopodobnie uczeń Talesa i nauczyciel Anaksymenesa, reprezentujący szkołę jońską. Był także politykiem. Podejrzewa się, że był autorem pierwszego w historii ludzkości dzieła filozoficznego, znanego pod tytułem „O naturze”….
Read more