Tag Archive: Aktor społeczny

Aktor społeczny

Aktor społeczny w socjologii oraz w antropologii jest jednostką, grupą społeczną lub instytucją w rozumieniu podmiotu społecznego, odgrywającą w danej sytuacji społecznej określoną rolę społeczną i oddziałującą przez swoje działanie na innych. W podejściu interakcyjnym, a w szczególności w etnometodologii,…
Read more