Tag Archive: Aglomeracja definicja

Aglomeracja

Aglomeracja miejska to jednostka morfologiczna tworząca spójny zespół wzajemnie powiązanych jednostek osadniczych, powstały w wyniku koncentracji zabudowy i zagospodarowania. Aglomeracje są zazwyczaj tworzone przez jednostki osadnicze odrębnych jednostek administracyjnych. W urbanistyce jest to obszar o intensywnej zabudowie, charakteryzujący się również…
Read more