Tag Archive: Adoksografia w starożytności

Adoksografia

Adoksografia (gr. ádoksos – zaskakujący, nieoczekiwany) jest gatunkiem literatury greckiej biorącym początek z działalności sofistów, szczególnie tzw. drugiej sofistyki. Adoksografia ma postać uczonego traktatu lub wyszukanej mowy, w której temat błahy omawiany jest tak, jakby był istotny i ważny, przeważnie…
Read more