Tag Archive: Adiutant przyboczny

Adiutant

Adiutant (łac. adiutare – pomagać) czy też adiutant ordynansowy jest żołnierzem pomocniczym asystującym najwyższym oficerom (najczęściej generałom oraz dowódcom jednostek wojskowych). Jest w osobistej dyspozycji swojego przełożonego. Jego zadaniem jest wykonywanie ogólnych prac kancelaryjno-biurowych i organizacyjnych zapewniających rytmiczność działalności służbowej…
Read more