Archiwa tagu: Absolutyzm

Absolutyzm oświecony

Absolutyzm oświecony był formą ustroju państwa rozpowszechnioną w Europie w II połowie XVIII w., w której władca uznaje niektóre zasady umowy społecznej między sobą a społeczeństwem, przyznaje mu pewne wolności np. tolerancję religijną, jednocześnie jednak pozostając monarchą absolutnym, sprawującym władzę nad wszelkimi dziedzinami administracji państwowej. Mianuje się pierwszym sługą państwa. Z teorii tej korzystali władcy… Dowiedz się więcej »

Absolutyzm moralny

Absolutyzm moralny jest poglądem  z dziedziny etyki, według którego istnieją normy moralne obowiązujące niezależnie od konsekwencji czynów. Absolutyzm moralny jest przeciwieństwem konsekwencjonalizmu – poglądu mówiącego o wyłącznej zależności wartości moralnej uczynków od ich konsekwencji. W związku z tym absolutyzm moralny wydaje się implikować moralny uniwersalizm: normy moralne nie są wytworem własnym społeczności ludzkich ani jednostek,… Dowiedz się więcej »

Absolutyzm poznawczy

Absolutyzm poznawczy to w filozofii przeciwny do relatywizmu pogląd poznawczy twierdzący, że istnieje prawda absolutna. Oznacza to,  że prawda jest jedna i obowiązuje wszystkich, niezależnie od tego, czy ktoś potrafi w danej chwili do niej dotrzeć, czy nie. Tego rodzaju absolutyzm jest obecny w wielu doktrynach religijnych, a także w wielu systemach filozoficznych. Zazwyczaj w… Dowiedz się więcej »