Tag Archive: Absolutorium

Absolutorium

Absolutorium jest określeniem aktu prawnego, który dokonywany jest poprzez organ uprawniony (np. parlament) na podstawie przedstawionego sprawozdania rachunkowego. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego (w tym przypadku rządu) w określonym przedziale czasowym. Można więc przyjąć, że absolutorium…
Read more