Tag Archive: Abdykacja

Abdykacja

Abdykacja to dobrowolne lub wymuszone przedwczesne zrzeczenie się przez panującego władcę przysługujących mu  praw wynikających z pełnionej funkcji. Może być dobrowolna (np. cesarza Karola V, królowych Niderlandów Wilhelminy i Juliany) lub wymuszona przez okoliczności, uniemożliwiające dalsze skuteczne sprawowanie władzy (np….
Read more