Latest Posts

Korupcja międzynarodowa

Liberalizacja gospodarek, procesy globalizacyjne i rozwój systemów rynkowych oraz fala prywatyzacji w państwach postsocjalistycznych w latach 90. przyczyniły się wyraźnie do rozpowszechnienia korupcji międzynarodowej. Komisja ONZ d/s Walki z Przestępczością Zorganizowaną, utworzona w 1992 r. i zrzeszająca 40 państw, w…
Read more

Filip V – Hiszpania pod panowaniem Burbonów (1700-1746)

Mocarstwo, jeszcze na początku XVII w. zajmujące pierwsze miejsce w Europie, w XVIII w. wyczerpało się i zubożało w zadziwiający sposób. Tak frapująca historyków hiszpańska „dekadencja” bywa wprawdzie może niekiedy zbyt generalizowana. Iberyjska monarchia składała się z różnych krajów. Inna…
Read more

Funkcje instytucji międzynarodowych

Instytucje międzynarodowe wywierają wpływ na procesy funkcjonowania i rozwoju stosunków międzynarodowych, wywołując w nich określone skutki. Można wydzielić trzy rodzaje takich funkcji: regulacyjną, stabilizacyjną oraz funkcję legitymizacyjną. Funkcja regulacyjna Funkcja regulacyjna polega na stwarzaniu, określaniu i wskazywaniu ram organizacyjnych oraz…
Read more