Budowa Słońca

Słońce jest kulą zjonizowanego gazu o masie około 2×1030 kg, z czego 74% stanowi wodór, 25% hel, a niespełna 1% pierwiastki cięższe i sporadycznie występujące proste związki chemiczne. Kula plazmy utrzymywana jest w równowadze hydrostatycznej dzięki sile grawitacji materii znajdującej się powyżej z jednej strony i rosnącym wraz z głębokością ciśnieniem gazu. W centrum ciśnienie… Czytaj dalej »

Geologia planety Wenus

Znaczna część powierzchni Wenus wydaje się być ukształtowana przez działalność wulkaniczną. Wenus ma kilka razy więcej wulkanów niż Ziemia – jest ich tam co najmniej 167, mają one średnio 100 km średnicy. Jedynym kompleksem wulkanicznym tej wielkości na Ziemi jest Hawai?i na Hawajach. Przypuszczalnie przyczyną tego nie jest większa aktywność wulkaniczna Wenus, ale jej starsza… Czytaj dalej »

Woda słodka

Woda słodka to woda zawierająca stosunkowo niewielkie ilości soli (zasolenie poniżej 0,5?). Całość wody słodkiej na kuli ziemskiej pochodzi z procesów parowania, skraplania oraz resublimacji. W klasyfikacji wód ze względu na zawartość związków mineralnych wodą słodką nazywa się wodę zawierającą od 100 do 500 mg/l związków mineralnych. Dostęp do wody słodkiej jest czynnikiem warunkującym życie… Czytaj dalej »

Środki masowego przekazu w Rosji

W 2006 roku w Federacji Rosyjskiej działało około 3500 kanałów telewizyjnych oraz stacji radiowych. Tego samego roku było zarejestrowanych 58 tys. czasopism, 14 tys. mediów elektronicznych oraz 5500 spółek transmisyjnych. W 2007 r. mniej niż 10% z ogółu mediów było własnością państwa, zaś udział koncernów zagranicznych w mediach rosyjskich stanowił ponad połowę. Najbardziej wpływowym koncernem… Czytaj dalej »

Przestrzeganie praw i swobód obywatelskich w Chińskiej Republice Ludowej

Od 1978 roku w ChRL środki kontroli gospodarczej zostały znacznie ograniczone i kraj wszedł na drogę dynamicznego rozwoju gospodarczego. Jednak mimo to działalność polityczna jest nadal ściśle kontrolowana przez rząd centralny i władze lokalne. Konstytucja Chińskiej Republiki Ludowej Chin stanowi, że ?prawa podstawowe? obywateli obejmują wolność słowa, wolność prasy, prawo do sprawiedliwego procesu, wolności wyznania,… Czytaj dalej »

Azot a wzrost roślin

Rośliny potrzebują azotu przede wszystkim w fazie wzrostu, ze względu na możliwość akumulacji azotu przez roślinę. Przy wysokim stężeniu azotu w glebie absorpcja tego pierwiastka jest znacznie szybsza, niż wzrost rośliny. Kiedy wystąpi niedobór azotu, rośliny są słabsze, bledsze i rosną znacznie wolniej. Bladość związana jest z deficytem chlorofilu, który bierze udział w procesie fotosyntezy.… Czytaj dalej »

Przemysł w Egipcie

W Egipcie, państwie leżącym w północno-wschodniej Afryce, dobrze rozwinięty jest przemysł chemiczny, szczególnie produkcja nawozów sztucznych, włókien syntetycznych, farmaceutyków, a także przemysł włókienniczy i odzieżowy, dający obecnie ok. 1/4 wartości ogólnej produkcji przemysłowej. Wśród bogactw mineralnych Egiptu największe znaczenie mają ropa naftowa i fosforyty. Ropa naftowa pochodzi ze złóż na zachodzie półwyspu Synaj oraz z… Czytaj dalej »

Kult Lenina

Wbrew woli Lenina i mimo sprzeciwu członków jego rodziny,z inicjatywy Stalina zwłoki Lenina zostały zmumifikowane i udostępniono je do oglądania w mauzoleum na Placu Czerwonym. Nowe władze partyjne postanowiły wykorzystać autentyczną popularność i autorytet Lenina i przenieść ją na „leninowską” partię. Kult Lenina wykorzystał Stalin do budowania osobistego kultu jako „następcy”. Stalin stwierdził, że wkład… Czytaj dalej »