Organizacje gospodarcze krajów Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu

przez | 17 sierpnia 2010

Rada Arabskiej Współpracy Gospodarczej (Council of Arab Economic Unity ? CAEU)

Rada Arabskiej Współpracy Gospodarczej została utworzona w 1964 r. przez 14 krajów arabskich i OWP. Głównym celem CAEU było doprowadzenie do utworzenia arabskiego wspólnego rynku. Do 1971 r. kraje CAEU miały zlikwidować cła i podatki w handlu wewnątrzarabskim i utworzyć unię celną. Rozbieżności i konflikty między krajami członkowskimi CAEU uniemożliwiły realizację tych celów. W 1977 r. krajom CAEU udało się utworzyć Arabski Fundusz Walutowy, który okazuje pomoc finansową tzw. nienaftowym krajom arabskim. W ramach CAEU powstało też kilkanaście instytucji zajmujących się wybranymi zagadnieniami współpracy gospodarczej (np. Stowarzyszenie Inwestycyjne, Stowarzyszenie Rozwoju i inne).

Organizacja Państw Arabskich Eksporterów Ropy Naftowej (Organization of Arab Petroleum Exporting Countries ? OAPEC)

Organizacja Państw Arabskich Eksporterów Ropy Naftowej powstała jako suborganizacja OPEC w 1968 r. Założyły ją: Arabia Saudyjska, Kuwejt i Libia. W następnych latach do OAPEC przystąpiło kolejnych 8 krajów arabskich. Posiadają one łącznie ponad 60% światowych zasobów ropy naftowej. Głównym zadaniem OAPEC jest koordynacja polityki krajów członkowskich w zakresie wydobycia i sprzedaży tego surowca. Decyzja OAPEC o wysokich podwyżkach cen ropy naftowej doprowadziła w drugiej połowie lat 70. do poważnego kryzysu w gospodarce światowej. Od połowy lat 80. OAPEC jest sparaliżowana, głównie na skutek rozbieżności zdań krajów członkowskich co do polityki cen i wielkości wydobycia ropy naftowej.

Źródło: T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych: istota-mechanizmy działania-zasięg, Wrocław 2004.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *