Blokada wojenna

przez | 9 września 2011

Blokada wojenna to jeden ze sposobów prowadzenia walki zbrojnej polegającej na izolowaniu siłami zbrojnymi części lub całości terytorium kraju (koalicji, układu, paktu państw) przeciwnika, określonego zgrupowania jego wojsk, portów morskich bądź innych ośrodków politycznych i obiektów (miast, twierdz) od zewnątrz w celu wstrzymania dopływu świeżych sił, zaopatrzenia itp., co pozwala na stworzenie warunków do szybkiego rozbicia przeciwnika lub zmuszenia go do kapitulacji. Blokadę wojenną przeprowadza się przy pomocy wszystkich rodzajów sił zbrojnych.

W zależności od charakteru stosowanych środków i położenia geograficznego blokowanego obiektu rozróżnia się blokadę lądową, blokadę powietrzną, blokadę morską oraz blokadę mieszaną (np. powietrzno-morską).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *