Attaché

przez | 28 lipca 2011

Attaché to najniższy stopień członka personelu dyplomatycznego państwa wysyłającego w państwie przyjmującym. Wyjątkiem jest attache wojskowy, który – zachowując tradycyjną nazwę – posiada wysoką rangę dyplomatyczną.

Wobec konieczności zmian w stosunkach międzynarodowych w XX w. zaczęto nominować do pracy w misjach dyplomatycznych specjalistów z różnych dziedzin. Powstały m.in. stopnie attaché: kulturalnego, prasowego, ekonomicznego itp.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *