Demokratyzacja

przez | 2 października 2011

Demokratyzacja to proces zmierzający do przekształcenia dotychczasowej formy rządów w ustrój demokratyczny. W wyniku głębokich reform w sferze społecznej i politycznej mechanizm ustrojowy państwa zaczyna funkcjonować w oparciu o zasady demokracji.

Demokratyzacja może również zachodzić w ramach struktury partyjnej lub instytucjonalnej, doprowadzając do wzrostu realnego wpływów członków danej organizacji na jej funkcjonowanie. Proces rozszerzania społecznych źródeł rekrutacji elit również nosi cechy demokratyzacji.

W Polsce i krajach Europy Środkowo-Wschodniej proces demokratyzacji rozpoczął się w latach 1989?1990, zachodził w ramach transformacji ustrojowej ? przechodzenia od systemu ?realnego socjalizmu? do kapitalizmu i gospodarki rynkowej, decentralizacji władzy państwowej, odradzania się parlamentaryzmu i reaktywowania samorządu terytorialnego. Demokratyzację najczęściej poprzedza liberalizacja.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *