Definicja sytuacji

przez | 2 października 2011

Definicja sytuacji to pojęcie wprowadzone do socjologii przez Williama Thomasa. Jest to działanie polegające na interpretacji (zazwyczaj nieuświadamianej) przez jednostkę sytuacji, w jakiej się znalazła. Zdefiniowanie sytuacji zależne jest od jej percepcji oraz wartości, jakie dana jednostka posiada. Dla osób biorących udział w interakcji mogą istnieć różne definicje sytuacji, w zależności np. od ich sytuacji społecznej.

Problem ten był szczegółowo analizowany m.in. przez Ervinga Goffmana. Podczas interakcji definicje sytuacji upraszczane są przez tworzone fasady dostarczające podstawowych elementów definicji sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *