Człowiek marginesu

przez | 15 września 2011

Człowiek marginesu jest to jednostka społeczna, która ze względu na nieudaną akulturację nie potrafi zaadaptować się do nowych warunków społecznych i kulturowych. Mianem człowieka marginesu określa się osobę żyjącą na krawędzi dwóch lub więcej kręgów kulturowych, kręgu z którego się wywodzi, w którym zachodziła jego pierwotna i częściowo wtórna socjalizacja i kręgu kulturowego, w którym się obecnie znajduje.

W potocznym rozumieniu jako człowieka marginesu uważa się osoby zagrożone lub dotknięte patologią społeczną, np. przestępców czy narkomanów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *