Białe kołnierzyki

przez | 22 sierpnia 2011

Białe kołnierzyki to termin wprowadzony w amerykańskiej socjologii na określenie osób pełniących zawody niewymagające pracy fizycznej. Najczęściej utożsamiany jest on z pracownikami zatrudnionymi w sektorze publicznym, pracownikami administracji publicznej, ale również prawnikami, doradcami podatkowymi itp. Nie dotyczy on wolnych zawodów oraz przedsiębiorców.

Mówi się też czasem o kategorii „różowych kołnierzyków”, czyli pracowników umysłowych (lub ogólnie – nieużywających wielkiego wysiłku fizycznego), których zawód nie cieszy się takim prestiżem, jak białe kołnierzyki. Do „różowych” zalicza się więc przykładowo bibliotekarzy, kwiaciarzy, sekretarki itp.

Podział na kategorie społeczno-zawodowe „białych” i „niebieskich kołnierzyków” w Stanach Zjednoczonych wykształcił się w latach 50. XX wieku, będąc efektem zaniku kategorii farmerów oraz zacierania się od końca lat 30. XX wieku wyrazistości podziałów w obrębie trzech kategorii społeczno-zawodowych: rolnictwa, przemysłu i usług.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *