Behawioralny komponent postawy

przez | 22 sierpnia 2011

Behawioralny komponent postawy to mniej lub bardziej jednorodny zespół dyspozycji do określonego zachowania się wobec przedmiotu postawy. Postawy o wyraźnie skrystalizowanym komponencie behawioralnym, to postawy wobec przedmiotów i sytuacji, związanych z naszym codziennym doświadczeniem w ten sposób, iż stan rzeczy, wobec których te postawy się odnoszą, są zależne od naszych własnych zachowań, bądź też relacja między nami a przedmiotem postawy zależy od naszych zachowań. Człowiek żyjący w układzie stosunków społecznych, które mu zasadniczo nie odpowiadają, ale nie mający własnego przekonania na ten układ stosunków wpływu, będzie miał postawy czysto poznawcze (o silnym ładunku negatywnym) – rzadko postawy o wyraźnie skrystalizowanym komponencie behawioralnym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *