Aktor społeczny

przez | 23 lipca 2011

Aktor społeczny w socjologii oraz w antropologii jest jednostką, grupą społeczną lub instytucją w rozumieniu podmiotu społecznego, odgrywającą w danej sytuacji społecznej określoną rolę społeczną i oddziałującą przez swoje działanie na innych. W podejściu interakcyjnym, a w szczególności w etnometodologii, aktor społeczny ujmowany jest jako jednostka manipulująca wrażeniami innych uczestników interakcji, narzucając im własną definicję sytuacji, przez co może kontrolować proces interakcji, przekonywać innych do swoich racji i wymuszać odpowiednie dla siebie zachowania, a wręcz konstruować wizje rzeczywistości.

W procesie interakcji, wszystkie strony wchodzące w jej skład są ujmowane jako aktorzy społeczni, natomiast przestrzeń, w jakiej interakcja się odbywa, określana jest mianem sceny lub kulis. Aktorzy społeczni, którzy odgrywają swoje role wspólnie w mniejszych grupach, tworzą zespoły.

W teorii gier aktor to jednostka, która oddziałując na innych i podejmując decyzje, zwiększa lub zmniejsza przewagę np. ekonomiczną nad innymi aktorami, biorącymi udział w interakcjach.

W ujęciu strukturalno-funkcjonalnym aktor społeczny to jednostka posiadająca cztery istotne atrybuty: cel, do zrealizowania którego dąży, środki, pozwalające osiągnąć cel, system aksjonormatywny aktora, wpływający na jego zachowanie oraz warunki sytuacyjne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *