Zasada podczepienia

przez | 2 czerwca 2011

Zasada podczepienia w psychologii poznawczej zakłada, że ludzie często wierzą w pewne rzeczy lub robią je jedynie dlatego, że wiele innych osób robi to samo. Efekt ten jest często określany w naukach ekonomicznych pejoratywnie jako owczy pęd, szczególnie w odniesieniu do młodych ludzi. Dotyczy jednak wszystkich grup wiekowych. Ludzie mają tendencję do „podążania za tłumem”, bez ocenienia rzeczywistych zalet danego postępowania.

Dość duże znacznie zasada ta ma w polityce: ludzie głosują na partie i kandydatów, którzy mają (według mediów) duże szanse zwycięstwa, nawet jeśli osobiście niewiele wiedzą na ich temat.

W mikroekonomii zasada podczepienia odnosi się do kształtowania zapotrzebowań i popytu. Opisuje stan, gdy popyt na jakiś towar rośnie, w miarę jak kupuje go coraz więcej ludzi. Zaburza to przewidywania klasycznej mikroekonomii zakładającej, że klienci podejmują decyzje jedynie na podstawie cen i osobistych preferencji. Podobnymi zjawiskami są efekt sieci oraz efekt Veblena.

Z kolei w nauce zasada podczepienia powoduje, że naukowcy nieświadomie bądź też świadomie ignorują wyniki badań, które podważają „powszechną wiedzę”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *