Nerwica konwersyjna

przez | 6 lipca 2011

Nerwica konwersyjna (nerwica histeryczna, czasem diagnozowana też jako histeria) to nazwa jednostki chorobowej o niejednolitej w skali światowej definicji z powodu niejednolitych standardów diagnozowania, odejścia od jednostronnego definiowania nerwic oraz zmniejszającej się rzeczywistej dokładności diagnozy w tej dziedzinie.

Określenia: histeryczny, konwersyjny czy nerwicowy mogą towarzyszyć licznym (jeśli nie wszystkim) znanym jednostkom chorobowym z zakresu psychiatrii. Wypracowywuje się nowe standardy kodowania diagnoz w tej dziedzinie.

Oto dwie przykładowe dawniejsze definicje nerwicy konwercyjnej

  1. Zaburzenie, w którym główną cechą jest zwykle krótkotrwała strata albo modyfikacja w funkcjonowaniu organizmu, która sugeruje fizyczne zaburzenie, ale która w rzeczywistości jest jedynie bezpośrednim wyrażeniem konfliktu lub silnej potrzeby psychologicznej. Czasem towarzyszące objawy od groźnych do nieistotnych.
  2. Stan, w którym pomimo braku przyczyn somatycznych występują symptomy chorób, czasem pojawiające się w sytuacjach lękowych, stresowych. Do najczęstszych należą: psychogenne dreszcze, bóle głowy, bóle żołądka, czasem objawy sugerujące chorobę wrzodową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *