Efekt przekonania

przez | 7 czerwca 2011

Efekt przekonania jest zaburzeniem wnioskowania dedukcyjnego, które polega na ocenianiu poprawności rozumowania na podstawie jego konkluzji, zamiast na podstawie całego rozumowania. W serii eksperymentów (Evans,1983) badanym przedstawiano argumentację logiczną i proszono o ocenę, na ile konkluzja wynika z przedstawionych argumentów. Badani jednak zamiast oceniać poprawność argumentacji, podświadomie oceniali zgodność konkluzji z własnymi przekonaniami.

Świadomość występowania takiego błędu jest szczególnie istotna w dziedzinach opierających się na obiektywnej ocenie przesłanek: sądownictwie, medycynie i badaniach naukowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *